Dataset

Huazhu Fu, Fei Li, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xu Sun, Jingan Liao, Yanwu Xu, Shaochong Zhang, Xiulan Zhang, "REFUGE: Retinal Fundus Glaucoma Challenge", IEEE Dataport, 2019. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.21227/tz6e-r977. Accessed: Jul. 09, 2019.

Clinical Background

 TBD


Baselines


TBD